Coronacrisis gaat zorgen voor een Daling van de Huizenprijzen.

De gevolgen van het Coronavirus zijn ook voor de huizenmarkt enorm. In een bericht van Abn Amro is bekend gemaakt dat naar verwachting de waarde van koopwoningen, die recente jaren fors in prijs zijn gestegen, om zullen slaan naar een daling in prijs.

"Het coronavirus bedreigt niet alleen de gezondheid van burgers, maar ook die van de economie. De schade zou wel eens in de buurt kunnen komen van de schade tijdens de kredietcrisis en mogelijk nog hoger kunnen uitvallen". Aldus de schrijver van het artikel en Senior econoom bij Abn Amro Philip Bokeloh. Zelfs met de steunpakketten van de overheid is een recessie in zijn woorden "onvermijdelijk". 

Redenen voor de daling 

Er worden verschillende factoren aangehaald om de dalende huizenprijzen te verklaren. Inkomens van potentiële huizenkopers komen onder druk te staan vanwege het verwachte grote aantal ontslagen en het daardoor dalen van het besteedbaar inkomen van de gewone man. Minder inkomen zorgt er dan weer voor dat je minder kan lenen voor de aankoop van een woning. Mede hierdoor zal de vraag naar woningen afzwakken. 

Verhoging van rentepercentages 

Parralel daaraan wordt verwacht dat de rentepercentages van leningen weer omhoog zullen gaan, wat er ook toe zal leiden dat je minder kan lenen. Omdat de vraag naar huizen minder zal worden, zal de prijs van woningen naar alle waarschijnlijkheid dalen.

Hoe groot wordt de daling? 

Hoe groot de daling van de huizenprijzen zal gaan zijn, vindt Abn Amro moeilijk te zeggen. Wel geeft de bank aan dat door de prijsdaling opnieuw huishoudens met hun hypotheek onder water zullen komen te staan. Hoe veel mensen dat zullen zijn is afhankelijk van hoelang de recessie zal duren. 

Wanneer je overweegt om je woning te verkopen is het daarom nu hét moment om de knoop door te hakken. In dat geval ga je natuurlijk op zoek naar de beste makelaar. Bij PRO DEO makelaar kun je je woning geheel gratis verkopen, terwijl je wél kan rekenen op de professionele dienstverlening zoals je die van een makelaar mag verwachten. Weten hoe we dat doen? Kijk dan eens verder op onze website. 

Bron: Abn Amro

 

Wachten of nu verkopen?