Prijsstijging in huizenmarkt blijft aanhouden

De forse prijsstijgingen in de huizensector zijn opnieuw fors gestegen, dat laten de cijfers van het CBS zien. Prijsstijgingen van de eerste 9 maanden van 2019 laten zien dat woningprijzen met 7.1% zijn gestegen ten opzichte van 2018. Deze stijging is wel minder fors dan dezelfde periode vorig jaar, waar de prijsstijging 9% was. De verwachting is dat de stijging zich voortzet in 2020, maar wel minder fors dan het jaar daarvoor.

Regionale prijsverschillen verkleinen

Er zijn echter wel grote regionale verschillen in de prijsstijging. Met uitzondering van de provincies Drenthe, Zeeland en Friesland, zien we dat de prijsstijging minder sterk is. Vooral in Noord- en Zuid-Holland is de daling te merken doordat de stijging van 11% naar 7% is gegaan en is nu meer in lijn met de rest van Nederland. Flevoland blijft de provincie waarin de prijsstijging dit jaar het grootst is.

 Figuur 8: Niet overal lager

In de grote steden is het verschil in prijsstijging nog meer merkbaar. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is er een drastische vermindering in prijsstijging ten opzichte van 2018. Waar de stijging in huizenprijzen in Rotterdam vorig jaar nog 15% was, is deze dit jaar 'slechts' 9%. Voor Amsterdam is de stijging gedaald van 13% in 2018 naar 6,5% in 2019.

Bron: CBS | Raboresearch | Kadaster

Prijsstijging in grote steden dalen het hards