Wonen in recreatiewoning binnenkort wellicht mogelijk

Regeringspartijen D66 en VVD willen de permanente bewoning van recreatiewoningen legaliseren. Hiermee hopen de partijen de woningnood voor mensen die niet koopkrachtig genoeg zijn wat af te zwakken.

De woningnood is al jaren niet zo hoog geweest als nu. Als oplossing stellen regeringspartijen D66 en VVD voor om het permanent wonen in recreatiewoningen te legaliseren. De partijen hopen met deze maatregel starters, gescheiden mensen, senioren en andere mensen die niet koopkrachtig genoeg zijn, makkelijker aan een woonruimte te helpen. Juist deze groep valt op dit moment tussen wal en schip op de woningmarkt.

 

Illegaal wonen tegengaan

Op dit moment wonen na schatting al zo'n 55.000 mensen illegaal in een recreatiewoning. Dit is volgens de partijen een groot probleem wat meer prioriteit moet krijgen. “Mensen die wachten op een woning en tot die tijd verblijven op een vakantiepark moet je niet criminaliseren, het is moeilijk genoeg voor hen. Mensen moeten gewoon in een recreatiewoning kunnen wonen als ze dat willen; een huis is een huis”, aldus VVD-kamerlid Daniel Koerhuis.

Eisen voor het wonen in een recreatiewoning

De partijen stellen echter wel een aantal eisen aan de bewoning van recreatiewoningen. De regeling is namelijk alleen bedoeld voor reeds bestaande recreatiewoningen. Zo willen de partijen voorkomen dat nieuwe parken gebouwd worden voor de exploitatie van deze regel en woningbouwcorporaties zich gaan richten op het maken van échte woningen. Daarnaast moeten de recreatiewoningen voldoen aan het bouwbesluit, een grondige bouwkundige keuring doorstaan en in het bestemmingsplan van de gemeenten passen.

Waar mag je straks wonen in een recreatiewoning? 

Degene die bepaald of er op het vakantiepark ook permanent gewoond mag worden zijn niet de vakantieparken zelf. Deze bevoegdheid ligt bij de gemeenten. Het is nu al mogelijk voor gemeenten om dit te bepalen maar dat kost veel geld en tijd. Daarnaast moet een bewoner van een recreatiewoning op dit moment ook ten allen tijde op een ander adres ingeschreven staan. "Dat is doodzonde, want daar kan dus ook iemand anders wonen", zegt D66-kamerlid Jessica van Eijs. Deze regeling moet de barrière voor gemeenten weghalen en het proces van het omzetten van een recreatiewoning naar een permanente woning versoepelen. 

De gemeente Utrechtse heuvelrug heeft reeds een plan klaarliggen voor het toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen. Hieronder zijn de verwachte positieve en negatieve gevolgen opgesomd. 

Nadelige effecten

 • Aantasting van het buitengebied
 • Onttrekking van de bestaande hoeveelheid recreatieverblijven
 • Visuele verloedering
 • Groter beslag op maatschappelijke voorzieningen
 • Negatieve gevolgen voor de lokale economie
 • Problemen van sociale aard
 • Rechtsongelijkheid inwoners
 • Moeilijke traceerbaarheid inwoners
 • Kans op onveilige situaties
 • Strijdig met het bestemmingsplan

Voordelige effecten 

 • Extra inkomsten uit het gemeentefonds
 • Opvang voor woningzoekenden
 • Betaalbare woonruimte
 • Sociale controle op recreatieterreinen
 • Toename van draagvlak voor maatschappelijke voorzieningen

 

  

 

 

.

Overweeg je om je recreatiewoning te verkopen?

Klik dan hier voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Afspraak maken