In Beeld: Het Nederlandse Woningtekort van 300.000 Woningen

Dat het moeilijk is om aan een woning te komen in de randstad is algemeen bekend, maar hoe erg is het woningtekort in Nederland nu echt en wat merkt u er van? In dit artikel wordt het Nederlandse woningtekort onder de loep gelegd en wordt er gekeken naar wat de toekomst brengt voor de Nederlandse woningmarkt.

Bijna 300.000 woningen tekort 

Vanaf 2011 is een stijgende lijn te zien in het woningtekort in Nederland. Ondertussen is het nationale woningtekort al opgelopen tot bijna 300.000 woningen. Dit is te verklaren enerzijds door de lage woningproductie in afgelopen jaren en anderzijds door een snellere bevolkingstoename, zo schrijft ABF Research. 

Gemiddeld is het tekort Nederland zo'n 3.8% van het totale woningaanbod. Zoals uit ons vorig artikel echter blijkt, zijn er flinke regionale verschillen in de mate van het woningtekort. In onderstaande figuur is in kaart gebracht hoe het tekort per provincie erg verschilt.

Figuur 1. Woningtekort of -overschot

 

Bron: ABF-Research | Figuur: RaboResearch 

Vooral tekort in lager prijssegment

Het woningtekort is het hevigst in het westen van het land en in de grootste steden en omliggende gebieden. In de randsteden loopt het tekort zelfs op tot 6% van het totale woningaanbod. Op deze plekken zijn tevens de huizenprijzen het hoogst in heel Nederland. In onderstaande grafiek is de huisprijsstijging per provincie in kaart gebracht.

Figuur 2: Huisprijsstijging per provincie 

 

Bron: CBS/Kadaster | ABF-Research | Figuur: RaboResearch 

Dit tekort is het meest voelbaar onder de lagere huishoudelijke inkomens (€ 32.700,- of minder p/j). Woningzoekenden in het lage prijssegment in de provincie Zuid-Holland, Flevoland, Noord-Holland of Utrecht hebben het meeste moeite met het vinden van een woning. Meer daarover lees je in dit artikel.

Toekomstverwachtingen en Plannen

De verwachting is dat er in ons land de komende 5 jaar, per jaar gemiddeld 83.000 woningen bij de voorraad opkomen en 12.000 van de voorraad worden afgehaald, leidend tot een netto-woningwinst van 71.000 nieuwe woningen per jaar in heel Nederland. De meeste woningen zullen worden bijgebouwd in de randsteden. 

Als deze prognose werkelijkheid wordt, zullen er de komende 5 jaar in totaal 424.300 woningen aan de voorraad worden toegevoegd. Deze voorraad zal deels bestaan uit het bouwen van nieuwe woningen en deels uit het herbestemmen van reeds bestaande panden.

Ondanks al deze maatregelen is de verwachting dat in de komende 5 jaar de woningkrapte niet genoeg zal afnemen, vooral in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Het vinden van een woning in deze provincies zal daarom ook de komende jaren nog erg lastig zijn.

Bronnen: ABF Research | Kadaster | CBS Statline | RaboResearch